ikona   +420 228 227 918 | +420 733 281 925

 

Ochrana osobních údajů

 

Úvodní ustanovení

 

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího, zájemce a dalších osob (společně „kupující“) v souladu s platnými právními předpisy, tedy zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů a také v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

 

Prodávající je správcem osobních údajů. Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Prodávající osobní údaje předá třetím osobám pouze v rozsahu nezbytném splnění ke účelu jejich zpracování, tedy např. dopravcům, provozovatelům platebního styku, případně dalším subdodavatelům. Zpracovatel musí dodržovat ochranu osobních údajů minimálně ve stejné míře jako správce.

 

Osobní údaje nebudou zpracovávány mimo území Evropské Unie.

 

Zpracovávané osobní údaje, důvod a účel jejich zpracování

 

Prodávající zpracovává tyto osobních údaje kupujícího (zájemce): jméno a příjmení, adresu bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresu elektronické pošty a telefonní číslo. Prodávající dále zpracovává údaje o zdravotním stavu v rozsahu nezbytném pro individuální zhotovení optického korekčního prostředku, tj. brýlí.

 

Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem nabídky, zajištění výroby a dodání našich produktů.

Vaše osobní údaje potřebujeme k evidenci a vyřízení Vašich objednávek a k vymáhání našich nároků vzniklých z uzavřených kupních smluv.

Dále Vaše osobní údaje využíváme k zasílání obchodních a marketingových sdělení, kdy Vás informujeme o našich akcích, novinkách a slevách.

 

Kdy nepotřebujeme ke zpracování osobních údajů Váš souhlas:

 

V první řadě se jedná se o situace spojené s realizací objednávky a tím plnění smlouvy. V takovém případě je právním základem zpracování Vašich osobních údajů článek 6. odst. 1 písm. b) nařízení GDPR – zpracování je nezbytné ke splnění závazků z uzavřené kupní smlouvy, protože Vaše osobní údaje potřebujeme pro evidenci objednávky a dodání zboží. Následně využíváme Vaše osobní údaje k plnění našich zákonných povinností při vedení účetní a daňové evidence (v oblasti daní a účetnictví), v tomto případě je právním základem zpracování čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti.